Onze kijk op omgeving

We staan voor grote uitdagingen in de bouw voor de komende jaren; woningtekorten wegwerken, veranderende regels, duurzamer bouwen, de kosten beheersbaar houden en te weinig personeel. Als bouwonderneming betekent dit voor ons dat we moeten innoveren en meedenken met de markt.

Woningtekorten wegwerken is niet iets waar wij als onderneming direct iets aan kunnen doen. Dit zal vooral moeten komen uit overheidsmaatregelen die bouwlocaties beschikbaar maken of door vergunningen te verlenen op herbestemming van bestaande bedrijfspanden. Als bouwer en ontwikkelaar denken we graag mee als er een nieuwe bestemming mag komen voor een gebouw.

De veranderende regels, kosten beheersbaar houden en duurzamer bouwen hebben een nauw verband met elkaar. Zo is de logistiek naar een bouwplaats een belangrijk onderwerp van aandacht, en in het verlengde daarvan ook de afvalstroom van de bouwplaats. Zaken waar wij nu al elke dag rekening mee houden en ons in de toekomst nóg verder voor zullen inzetten. Bijvoorbeeld door meer prefab te bouwen. Hierdoor kunnen we meer en sneller bouwen, met minder afval en milieubelasting.

Lees ook hoe wij denken over duurzaam bouwen, hoe wij rekening houden met de leefomgeving en hoe wij altijd de kwaliteit waarborgen.